QUALITAT FUNDICIÓ

Fundició gris
EN-GJL-200

EN-GJL-200 és un ferro colat gris de baix grau segons la norma alemanya DIN EN 1561, també es pot escriure com EN-JL1030, 0.6020 o GG20 segons la nova norma DIN 1691.

Fundició gris
EN-GJL-250

EN-GJL-250 és un material d’alta qualitat de ferro colat gris en la norma europea EN 1561, també es denomina ferro colat GG25 en la norma DIN 1691 per Alemanya i Àustria.

Fundició gris
EN-GJL-300

Aquestes és la composició química, propietats mecàniques i graus equivalents del ferro colat EN-JL1050 (EN-GJL-300), incloent la seva resistència a la tracció, allargament, resistència a la prova i duresa, segons normativa UNE-EN 1561.

Fundició gris
EN-GJS-400-18

El ferro dúctil EN-GJS-400-18 es defineix en la norma EN1563: 2011 de fundació. Ferros fosos de grafit esferoidal, Hi ha tres graus: EN-GJS-400-18 LT, EN-GJS-400-18 RT i EN-GJS-400-18. LT significa baixa temperatura; TA per a temperatura ambient.

Fundició gris
EN-GJS-500-7

EN-GJS-500-7 és ferro colat dúctil de grau mitjà en la norma europea DIN EN 1563, el seu grau equivalent en DIN 1693 és GGG50.

Fundició gris
EN-GJS-600-3

Ofereix maquinabilidad raonable i excel·lent acabat superficial combinat amb major resistència al desgast, resistència i resposta al tractament tèrmic en comparació amb EN-GJS-500-7. L’amortiment de sorolls i vibracions és bona en aquest grau. Com-pareixes amb la norma EN (-1563-GJS) -600-3 (GGG60 i Meehanite SP600).