CERTIFICACIONS

El terme homologació és un concepte àmpliament utilitzat en diferents contextos per a referir l’equiparació de dues coses, especificacions, característiques o documents. Homologació és la verificació de l’acompliment de determinades especificacions o característiques per part d’una autoritat oficial.

POLÍTICA EMPRESA