MEDI AMBIENT I SEGURETAT

Treballem per a minimitzar l’impacte mediambiental de la nostra activitat i vetllem pel compliment de la normativa vigent. Per a això tenim implantat un sistema de gestió mediambiental basat en el compliment dels requisits de la norma ISO 14001

Fossa està compromesa amb la millora contínua les condicions de treball dels nostres treballadors, integrat la seguretat i la prevenció dins de la nostra activitat diària d’acord amb la llei de prevenció de riscos i salut laboral,