SERVEI PINTURA

PROTECCIÓ CONTRA L’OXIDACIÓ

Posterior del procés de granellat, s’aplica pintura projectada sobre la peça , la seva aplicació es realitza unitàriament per peça , cobrint la totalitat de les seves superfícies.