SISTEMES D’EMMOTLLAMENT

Treballem amb emmotllament en sorra verda. Aquest sistema consisteix en l’elaboració de motlles partint de la mescla de sorra de sílice i bentonita (un derivat de l’argila)

Treballem amb emmotllament en sorra química, aquesta s’endureix incorporant una mescla d’aglomerant químic a base de resines i catalitzadors. Els motlles fabricats amb aquesta mena de sorra química endurida permeten fondre peces de major grandària i complexitat.

Línia d’emmotllament automàtic

 • Grandària caixes: 600 x 450 x 160/160.
 • Pes peces: entre 0.5 kg i 30 kg.
 • Sèries mínimes: a determinar segons nombre de models per placa.

Línia d’emmotllament semiautomàtic

 • Grandària caixes: 800 x 700 x 180/180.
 • Pes peces: entre 10 kg i 100 kg.
 • Sèries mínimes: a determinar segons nombre de models per plaques.

Manual:

 • Caixes a mesura en funció del model.
 • Pes peces: entre 50 kg i 3.500 kg.
 • Sèries mínimes.
 • Fabricació de prototips.
 • Fabricació de models Porex.

SISTEMES D’EMMOTLLAMENT

Treballem amb emmotllament en sorra verda. Aquest sistema consisteix en l’elaboració de motlles partint de la mescla de sorra de sílice i bentonita (un derivat de l’argila).

Treballem amb emmotllament en sorra química, aquesta s’endureix incorporant una mescla d’aglomerant químic a base de resines i catalitzadors. Els motlles fabricats amb aquesta mena de sorra química endurida permeten fondre peces de major grandària i complexitat.

Línia d’emmotllament automàtic

 • Grandària caixes: 600 x 450 x 160/160.
 • Pes peces: entre 0.5 kg i 30 kg.
 • Sèries mínimes: a determinar segons nombre de models per placa.

Línia d’emmotllament semiautomàtic

 • Grandària caixes: 800 x 700 x 180/180.
 • Pes peces: entre 10 kg i 100 kg.
 • Sèries mínimes: a determinar segons nombre de models per plaques.

Manual:

 • Caixes a mesura en funció del model.
 • Pes peces: entre 50 kg i 3.500 kg.
 • Sèries mínimes.
 • Fabricació de prototips.
 • Fabricació de models Porex.